mapa Hosín Jihočeský kraj

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Hosín

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Hosín čp. 41
373 41 Hluboká nad Vltavou

Základní účel zřízení - školní (předškolní) vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Družina

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola Hosín
  Hosín čp. 41,
  373 41 Hluboká nad Vltavou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Mateřská škola Hosín
  Hosín čp. 41,
  373 41 Hluboká nad Vltavou

 • 4.3 Úřední hodiny

  Úterý (září - červen) od 15:00 - 16:00 hodin. Je možné si domluvit jiný termín.

 • 4.4 Telefonní čísla

 • mobilní telefon: +420 605 353 111 - ředitel školy
  mobilní telefon: +420 739 066 055 - MŠ (hl. budova)

 •  4.5 Adresa internetové stránky

  www.skolahosin.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a Mateřská škola Hosín
  Hosín čp. 41,
  373 41 Hluboká nad Vltavou

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk.

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy: reditelna@skolahosin.cz 

 • 4.8 Datová schránka - e9f742u

5. Případné platby lze poukázat

 Číslo účtu: 86-8641180247/0100

6. IČO

IČO: 75 000 695

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: reditelna@skolahosin.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): e9f742u

Podání písemně na adresu sídla organizace.

Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Hosín 

Hosín čp. 41, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel/ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele/ředitelky, tazatel obdrží odpověď/vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

                 Školní řád

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.
 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní škole a Mateřské škole Hosín poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.