mapa Hosín Jihočeský kraj

Personální zajištění školy

Ředitelka:

Mgr. et Bc. Magdalena Marešová - reditelna@skolahosin.cz

 

Zástupce ředitelky:

Mgr. Iva Křikavová - zastupce@skolahosin.cz

Školní poradenské pracoviště:

Výchovný poradce: Mgr. Iva Křikavová - zastupce@skolahosin.cz

Školní metodik prevence: Mgr. Patrika Ondřichová - ondrichova@skolahosin.cz

 

Učitelé 1. stupně:

Mgr. Kateřina Stluková - stlukova@skolahosin.cz

Mgr. Iva Křikavová - zastupce@skolahosin.cz

Mgr. Renata Kaislerová - kaislerova@skolahosin.cz

Mgr. et Bc. Magdalena Marešová - reditelna@skolahosin.cz 

MgA. Barbora Fuxová - fuxova@skolahosin.cz

 

Vychovatelé v družině:

Mgr. et Bc. Magdalena Marešová - reditelna@skolahosin.cz

Mgr. Patricie Ondřichová - ondrichova@skolahosin.cz

 

Asistenti pedagoga:

 Mgr. Dagmar Hrbková - hrbkova@skolahosin.cz

Jana Papoušková Dis. - papouskova@skolahosin.cz

Nikola Šrainerová - srainerova@skolahosin.cz

Veronika Nováková - novakova@skolahosin.cz

Vendula Šetelová Dis. - setelova@skolahosin.cz