mapa Hosín Jihočeský kraj

Výsledky zápisu do Základní školy Hosín

Vyhlášení zápisu

 
 
 
 
 
Zápis do ZŠ
Zápis do první třídy

Rádi Vás přivítáme přímo u nás ve škole. Nahlédnout do tříd či se přímo zúčastnit výuky můžete kdykoli po předchozí domluvě s vedením školy. Předškoláci dochází do naší školy již během roku.

Kdy je potřeba přijít k zápisu?

Zápis do první třídy se uskuteční během měsíce dubna 2024. 

K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce

Jak rozhodujeme o přijetí dítěte?

O přijímání žáků rozhoduje ředitelka školy, na základě náležitě vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a na základě splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školy, prostorové a personální možnosti. V současné době je kapacita školy dostatečně navýšena. 

Co bude po zápise následovat?

Na webových stránkách bude zveřejněn seznam přijatých/nepřijatých dle registr. čísel. Písemné rozhodnutí o přijetí i nepřijetí bude k vyzvednutí ve škole.  Pozor nepřijetí k základnímu vzdělávání je nutné si neodkladně vyzvednout. 

Chcete požádat o odklad povinné školní docházky?

V době zápisu můžete písemně požádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden rok. K žádosti přiložte doporučující posudek školského poradenského zařízení (spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Českých Budějovicích) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Formulář žádosti o odklad naleznete níže pod odkazem: Žádost o odklad školní docházky.

Chcete zapsat dítě, které dosáhne šestého roku věku až během školního roku 2024/2025, tedy do konce června 2024 (předčasný zápis)?

V takovém případě u zápisu předložte písemnou žádost o předčasný nástup do ZŠ a přiložte doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (dosáhne-li dítě šestého roku věku v období září až prosinec školního roku 2024/25) a navíc ještě doporučující vyjádření odborného lékaře (dosáhne-li dítě šestého roku věku v období leden až červen školního roku 2024/25).

Co by měly děti před nástupem do ZŠ zvládat?

Zápis do ZŠ není “přijímací zkouška”. Zápis probíhá jednoduchým rozhovorem. Dítě nezkoušíme, pouze zjišťujeme, na jaké úrovni jsou jeho předškolní dovednosti. Zde vypisujeme, co by děti mohly umět, ale rozhodně neočekáváme, že byste měli své děti specificky připravovat k zápisu. Navíc jsme si vědomi toho, že zápis je v dubnu a do září je ještě 5 měsíců čas na další vývoj a rozkvět dítěte. 

 • Správně vyslovovat všechny hlásky
 • Rozeznat hlásku na začátku slova
 • Vyprávět jednoduchou pohádku, vyprávět o své rodině, o obrázku
 • Zazpívat písničku, říci básničku
 • Poznat barvy
 • Vyjmenovat čísla 0 – 10 a umět přiřadit počet k číslům
 • Poznat základní geometrické tvary
 • Určovat polohu (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, vedle, nad, pod)
 • Běžně užívat společenské návyky (pozdrav, prosba, poděkování, omluva)
 • Zvládat základní hygienické návyky (samostatné používání WC, umytí rukou, smrkání)
 • Samostatně se převléknout, zavázat tkaničky, zapnout knoflíky a zip 

Kritéria pro přijetí

Zápisový list 

Doporučení specialisty k OŠD

Registrační číslo 

Žádost o přijetí

Žádost o odklad školní docházky