mapa Hosín Jihočeský kraj
Drobečková navigace

Aktuality > Zápis do 1. třídy

Zápis do první třídy

 

Rádi Vás přivítáme přímo u nás ve škole. Nahlédnout do tříd či se přímo zúčastnit výuky můžete kdykoli po předchozí domluvě s vedením školy. Den otevřených dveří se bude konat v týdnu od 19. do 23. března 2018.
Předškoláci dochází do naší školy již během celého roku.

Kdy je potřeba přijít k zápisu?

Zápis do první třídy se uskuteční 5. dubna 2019 od 13 do 17 hodin.

K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce

Jak rozhodujeme o přijetí dítěte?

O přijímání žáků rozhoduje ředitel na základě náležitě vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a na základě splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školy, prostorové a personální možnosti.

Co bude po zápise následovat?

Na webových stránkách bude zveřejněn seznam přijatých/nepřijatých dle registr. čísel. Písemné rozhodnutí o přijetí bude
k vyzvednutí ve škole. Rozhodnutí o nepřijetí bude posláno poštou.

Třídní schůzka pro budoucí prvňáčky se uskuteční 5. června 2019 od 17:30.

Chcete požádat o odklad povinné školní docházky?

V době zápisu můžete písemně požádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden rok. K žádosti přiložte doporučující posudek školského poradenského zařízení (spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Českých Budějovicích) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Formulář žádosti o odklad naleznete žádost o odklad školní docházky.

Chcete zapsat dítě, které dosáhne šestého roku věku až během školního roku 2018/19, tedy do konce června 2019?(předčasný zápis)

V takovém případě u zápisu předložte písemnou žádost o předčasný nástup do ZŠ a přiložte doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (dosáhne-li dítě šestého roku věku v období září až prosinec školního roku 2018/19) a navíc ještě doporučující vyjádření odborného lékaře (dosáhne-li dítě šestého roku věku v období leden až červen školního roku 2018/19).

 Co by měly děti před nástupem do ZŠ zvládat

Zápis do ZŠ není “přijímací zkouška”. Zápis probíhá jednoduchým rozhovorem. Dítě nezkoušíme, pouze zjišťujeme, na jaké úrovni jsou jeho předškolní dovednosti. Zde vypisujeme, co by děti mohly umět, ale rozhodně neočekáváme, že byste měli své děti specificky připravovat k zápisu. Navíc jsme si vědomi toho, že zápis je v dubnu a do září je ještě 5 měsíců vývoje dítěte. 

 •         Správně vyslovovat všechny hlásky
 •         Rozeznat hlásku na začátku slova
 •         Vypravovat jednoduchou pohádku, vyprávět o své rodině, o obrázku
 •         Zazpívat písničku, říci básničku
 •         Poznat barvy
 •         Vyjmenovat čísla 0 – 10 a umět přiřadit počet k číslům
 •         Poznat základní geometrické tvary
 •         Určovat polohu (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, vedle, nad, pod)
 •         Běžně užívat společenské návyky (pozdrav, prosba, poděkování, omluva)
 •         Zvládat základní hygienické návyky (samostatné používání WC, umytí rukou, smrkání)
 •         Samostatně se převléknout, zavázat tkaničky, zapnout knoflíky a zip

 

Zápis do ZŠ z pohledu zákona, zde si můžete přečíst §36 a §37 školského zákona Plnění povinné školní docházky

 

 

Zápis do ZŠ:
Podzimní prázdniny se blíží. :-) 

 

www.kraj-jihocesky.cz

hosin_left.jpg

15. 10. Tereza

Zítra: Havel