mapa Hosín Jihočeský kraj
Drobečková navigace

Aktuality > Zápis do 1. třídy

Třídní schůzka pro rodiče prvňáčků se přesouvá na září. Podrobné informace všem zašleme e-mailem.

 

Možnosti zápisu do 1. třídy:

1) Osobně ve škole a bez dítěte: 2. 4. je možné osobně navštívit školu v době od 12 do 17 hodin. Samozřejmost je mít s sebou roušku. Vždy budeme dohlížet na menší počet lidí. Veškerou dokumentaci je možné vyplnit v místě školy.

2) El. datovou schránkou - zde je nutné naskenovat veškeré povinné dokumenty (žádost o přijetí či odklad dítěte, OP, RL dítěte, případně zprávy od lékaře či poradny).

3) Elektronicky pomocí e-mailu - zde je nutné mít elektronický podpis.

4) Poštou - zde je možné veškeré dokumenty vytisknout, vyplnit a odeslat na adresu školy.

Zápisový list žáka

Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání

Žádost dítěte o odklad ŠD.

Pro veškeré dotazy mě, prosím, kontaktujte: 

605 353 111
jancipera@skolahosin.cz

Mgr. Jan Čipera
ředitel školy.

 

Zápis do první třídy

 

Rádi Vás přivítáme přímo u nás ve škole. Nahlédnout do tříd či se přímo zúčastnit výuky můžete kdykoli po předchozí domluvě s vedením školy. Den otevřených dveří se bude konat v týdnu od 23. do 27. března 2020.
Předškoláci dochází do naší školy již během celého roku.

Kdy je potřeba přijít k zápisu?

Zápis do první třídy se uskuteční 2. dubna 2020 od 13 do 17 hodin.

K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce

Jak rozhodujeme o přijetí dítěte?

O přijímání žáků rozhoduje ředitel na základě náležitě vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a na základě splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školy, prostorové a personální možnosti.

Co bude po zápise následovat?

Na webových stránkách bude zveřejněn seznam přijatých/nepřijatých dle registr. čísel. Písemné rozhodnutí o přijetí bude
k vyzvednutí ve škole. Rozhodnutí o nepřijetí bude posláno poštou.

Třídní schůzka pro budoucí prvňáčky se uskuteční 8. června 2020 od 17:30.

Chcete požádat o odklad povinné školní docházky?

V době zápisu můžete písemně požádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden rok. K žádosti přiložte doporučující posudek školského poradenského zařízení (spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Českých Budějovicích) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Formulář žádosti o odklad naleznete žádost o odklad školní docházky.

Chcete zapsat dítě, které dosáhne šestého roku věku až během školního roku 2018/19, tedy do konce června 2019?(předčasný zápis)

V takovém případě u zápisu předložte písemnou žádost o předčasný nástup do ZŠ a přiložte doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (dosáhne-li dítě šestého roku věku v období září až prosinec školního roku 2018/19) a navíc ještě doporučující vyjádření odborného lékaře (dosáhne-li dítě šestého roku věku v období leden až červen školního roku 2018/19).

 Co by měly děti před nástupem do ZŠ zvládat

Zápis do ZŠ není “přijímací zkouška”. Zápis probíhá jednoduchým rozhovorem. Dítě nezkoušíme, pouze zjišťujeme, na jaké úrovni jsou jeho předškolní dovednosti. Zde vypisujeme, co by děti mohly umět, ale rozhodně neočekáváme, že byste měli své děti specificky připravovat k zápisu. Navíc jsme si vědomi toho, že zápis je v dubnu a do září je ještě 5 měsíců vývoje dítěte. 

 •         Správně vyslovovat všechny hlásky
 •         Rozeznat hlásku na začátku slova
 •         Vypravovat jednoduchou pohádku, vyprávět o své rodině, o obrázku
 •         Zazpívat písničku, říci básničku
 •         Poznat barvy
 •         Vyjmenovat čísla 0 – 10 a umět přiřadit počet k číslům
 •         Poznat základní geometrické tvary
 •         Určovat polohu (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, vedle, nad, pod)
 •         Běžně užívat společenské návyky (pozdrav, prosba, poděkování, omluva)
 •         Zvládat základní hygienické návyky (samostatné používání WC, umytí rukou, smrkání)
 •         Samostatně se převléknout, zavázat tkaničky, zapnout knoflíky a zip

 

Zápis do ZŠ z pohledu zákona, zde si můžete přečíst §36 a §37 školského zákona Plnění povinné školní docházky

 

 

Nejbližší akce školy:
12.10.2020
Návštěva ZOO Hluboká
Odjezd od školy v 9 hodin

 

 

www.kraj-jihocesky.cz

hosin_left.jpg

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír