mapa Hosín Jihočeský kraj

Základní škola

Základní škola je malotřídní škola se 3 třídami. Školu navštěvují žáci 1. až 5. ročníků. Spojeni jsou žáci 1. a 2. ročníku, 3. a 5. ročníku. Čtvrtý ročník má svou třídu.  

Starší děti přecházejí podle přání rodičů do škol v Českých Budějovicích.

Kapacita naší školy je stanovena na 36 dětí. Jsme školou rodinného typu, zaměřujeme se při práci na individuální přístup a rozvoj osobnostních složek dítěte.

Máme zpracovaný Školní vzdělávací program "Škola pro děti".

Snažíme se, co nejlépe přizpůsobit ŠVP požadavkům žáků a tak jej stále dotváříme.

Součástí školy je  i školní družina a školní výdejna stravy.