mapa Hosín Jihočeský kraj

Základní škola

Základní škola je malotřídní škola se 3 třídami. Školu navštěvují žáci 1. až 5. ročníků. Spojeni jsou žáci 1. a 2. ročníku, 3. a 5. ročníku. Čtvrtý ročník má svou třídu.  

Starší děti přecházejí podle přání rodičů do škol v Českých Budějovicích.

Kapacita naší školy je od školního roku 2023/2024 rozšířena na 61 dětí. Jsme školou rodinného typu, zaměřujeme se při práci na individuální přístup a rozvoj osobnostních složek dítěte.

Máme zpracovaný Školní vzdělávací program "Škola pro děti".

Snažíme se, co nejlépe přizpůsobit ŠVP požadavkům žáků a tak jej stále dotváříme.

Součástí školy je  i školní družina a školní výdejna stravy.

Naše Základní škola a Mateřská škola Hosín se ve školním roce 2023/2024 stala fakultní školou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

https://www.pf.jcu.cz/cz/fakulta/partneri/fakultni-zakladni-skoly